Университетска "Многопрофилна болница за активно лечение - Плевен" ЕАД

Адрес:  Плевен бул. "Георги Кочев" 8А п.код 5800
Управител:  доц. д-р Димитър Стойков д.м.
Има договор с НЗОК.  
Телефон:  064/886444  
Диагностика и лечение на остри заболявания /травми, спешни хирургични заболявания, изострени хронични заболявания/, състояния изискващи оперативно лечение. Родилна помощ. Медико-козметични услуги. Физиотерапия и болнична рехабилитация. Диагностика и консултации, поискани от лекар и стоматолог от други лечебни заведения.  
 

Организационна структура
 
Консултативно-диагностичен блок към УМБАЛ "Плевен" 
Гастродиагностично отделение, оборудвано с най-съвременна ендоскопска апаратура, свързана с видеосистема и създаваща възможност за извършване на пълния обем ендоскопски процедури;
- Отделение за магнитно - резонансна томографска образна диагностика с ядрено - магнитен резонанс - последно поколение, който е единствен на територията на Северна България;
- Отделение за образна диагностика със Сектор по компютърна томография, оборудван със съвременен скенер "Siemens" (апарат четвърто поколение) - с възможности за установяване на тумори, възпалителни процеси, вродени аномалии, неврологични заболявания и пр.;
- Отделение по образна диагностика към Онкологичен център - Отделение за функционална диагностика и изследвания;
- Отделение по клинична патология;
- Отделение по съдебна медицина и деонтология;
- Отделение по социална и консултативна психиатрия; - Диспансерно отделение към КДБ по онкология
 
Има договор с НЗОК 
д-р Валери Йорданов Андреев  

Стационарен блок към УМБАЛ "Плевен" 
Акушерска клиника; Клиника по рискова бременност; Клиника по гинекология - модерно оборудвана база; Отделение по неонатология; Клиника по алергология и клинична имунология; Клиника по детски болести; Клиника по инфекциозни болести; Клиника по кардиология; Клиника по пулмология; Клиника по нефрология и диализа; Клиника по гастроентерология; Токсикологично отделение; Отделение по хематология; Клиника по ендокринология; Клиника по онкогинекология; Клиника по онкохирургия с онкооперационен блок; Отделение по онкодерматология; Отделение по химиотерапия; Отделение по радиология; Първа хирургична клиника; Втора хирургични клиники; Клиника по урология; Клиника по ортопедия и травматология; Първа неврологична клиника; Втора неврологична клиника; Клиника по неврохирургия; Клиника по анестезиология, реанимация и интензивно лечение; Клиника по офталмология; Клиника по ушни, носни и гърлени болести; Клиника по психиатрия; Клиника по вътрешни болести; Отделение по дерматология и венерология; Отделение по професионални заболявания. 
Има договор с НЗОК 
УМБАЛ "Плевен" има сключен договор с НЗОК по всички клинични пътеки. 
гл.ас. Пенчо Тончев Тончев