Многопрофилна болница за активно лечение и спешна хирургия "Пирогов"

Адрес:  София бул."Тотлебен" 21 п.код
Управител:  ст.н.с ІІ ст. д-р Спас Спасков д.м.
Има договор с НЗОК.  
Телефон:  02/9154411 02/9532818  
Сайт: www.pirogov.bg  
24 часов непрекъснат прием на пациенти.  
До болницата се стига с автобус 604 /последна спирка/, както и с трамвай 5. 

Организационна структура
 
III Травматологична клиника към МБАЛСМ "Пирогов" 
Поставяне на изкуствени стави.Ортопедични операции. 
София бул."Тотлебен" 21 1606 
управител: доц. Емил Таков 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/51-531/272  
Сайт: www.pirogov.net/hospitalization.htm  
Лечение на травми - счупвания, навяхвания, изкълчвания, травми на меки тъкани. Свободен прием без направление от лекар. До "Пирогов" се стига с стига с автобус 604 /последна спирка/, както и с трамвай 5. 
  Нашият екип:  
доц. Емил Таков Таков  ас. Антоний Антов Георгиев 
ас. Валентин Петров Иванов  ас. Румен Василев Кастелов 
д-р Александър Георгиев Дойчинов  д-р Владимир Любенов Русимов 
д-р Красимир Арсов Кръстев  д-р Людмил Генков Благоев 
д-р Митко Дянков Андреев  д-р Неди Илиев Цекулов 
д-р Николай Василев Воденичарски  д-р Николай Петров Тивчев 
д-р Христо Василев Немцов  

Втора вътрешна клиника към МБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 
ЖКБ и остър холецистит, хернии, усложнена язвена болест, тумори на стомаха, тумори на черния дроб, тумори на дебелото черво и ректума, чернодробна цироза, съвременно лечение на перитонита. 
София бул."Тотлебен" 21 1606 
управител: доц. Стефан Миланов 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/515-3/338  
Има възможност за свободен прием без направление от лекар. До "Пирогов" се стига с стига с автобус 604/последна спирка/, както и с трамвай 5. 
  Нашият екип:  
доц. Вахан Кадиян  доц. Стефан Миланов 
ст.ас. Даниел Богданов Петров  ас. Красимир Димитров Андонов 
д-р Адриана Петкова Костова  д-р Валерий Асенов Миладинов 
д-р Ганчо Петров Цветков  д-р Елена Димитрова Гериловска 
д-р Кръстю Димитров Пенчев  д-р Любомир Радоев Баев 
д-р Мария Севдалинова Чанева  д-р Милена Иванова Димитрова 
д-р Моника Георгиева Калоянова  д-р Петър Йорданов Атанасов 

Втора Детска хирургична клиника към МБАЛСМ "Пирогов" - национален център по детска хирургия 
Вродени аномалии на храносмилателната система, белия дроб, коремни тумори, травматични увреждания на гръдни и коремни органи, придобити заболявания на белия дроб и плеврата, тумори на медиастинума и белия дроб, корозивна стриктура на хранопровода и др. 
София бул."Тотлебен" 21 1606 
управител: проф. Веселина Михайлова 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/515-3/552  
E-mail: dethirurg2@pirogov.net  
Сайт: www.pirogov.net/hospitalization/child_surgery_section/  
Безотказен прием за деца от цялата страна на възраст от 0 до 18 години 24 часа в денонощието. До "Пирогов" се стига с стига с автобус 604 /последна спирка/, както и с трамвай 5. 
  Нашият екип:  
проф. Веселина Маринова Михайлова  доц. Ивелин Йотов 
доц. Минко Кирилов Панов  доц. Огнян Георгиев Бранков 
гл.ас. Цветко Георгиев  д-р Антоанета Докова 
д-р Красимир Житянов  д-р Росен Станчев Дребов 
д-р Светослав Генов  д-р Стефан Станев Стоилов 
д-р Теодор Трайков Пенушлиев  д-р Тодорка Вълева Боева 
д-р Христо Шивачев  д-р Цветан Милчовски 

Втора хирургична клиника към МБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 
-- 
София бул."Тотлебен" 21 1606 
управител: доц. Димитър Лулчев 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/515-3/285  
Има възможност за свободен прием без направление от лекар. До "Пирогов" се стига с автобус 604 /последна спирка/, както и с трамвай 5. 
  Нашият екип:  
доц. Димитър Парашкевов Лулчев  доц. Димитър Радков Раденовски 
ст.ас. Георги Енчев Григоров  ст.ас. Димитър Ангелов Русев 
ст.ас. Росен Ангов  д-р Борис Емилов Клайн 
д-р Георги Герасимов Антов  д-р Деян Христов Иванов 
д-р Добрин Кирилов Тодоров  д-р Ерсин Джанибов Ходжаджиков 
д-р Петър Александров Антов  д-р Петър Георгиев Захариев 
д-р Сергей Илиев  д-р Стефан Христов Стругаров 

Клиника по гнойно-септична хирургия към МБАЛСМ "Пирогов" 
Инфектирана венозна и артериална недостатъчност, смесена аеробно анаеробна инфекция, газова гангрена, остри и хронични инфекции на ставите, червен вятър, инфектирано диабетно стъпало и стари проблемни рани по ходилата, инфектирана псевдоартроза, флегмони и абсцеси и др. 
София бул. "Тотлебен" 21 1606 
управител: ст.н.с. II ст. д-р Георги Фичев д.м.н. 
Има договор с НЗОК 
E-mail: kgshirurg@pirogov.net  
Сайт: www.pirogov.net/hospitalization/ps_surgeryclinic.htm  
Свободен прием без направление от лекар 24 часа в деноношието. Единствената специализирана клиника по септична хирургия на Балканите. 

Клиника по детска ортопедична травматология към МБАЛСМ "Пирогов" 
Някои от операциите, засягащи растежните зони на костите, се извършват единствено при нас. Национален консултативен център.  
София бул."Тотлебен" 21 1606 
управител: ст. н. с. II ст. д-р Харитон Владимиров Новков 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  5153 - 262 или 399 5153 - 249 спешни  
E-mail: detortotravm@pirogov.net  
Сайт: www.pirogov.net/hospitalization/e_child_traumatology_clinic.  
Счупвания, изкълчвания, навяхвания и рани, които засягат крайниците, таза и гръбначния стълб, както и с много широк кръг от ортопедични заболявания, вродени аномалии и деформитети. Свободен прием без направление от лекар. Приемаме пациенти от цялата страна на възраст от 0 до 18 години 24 часа в денонощието. До "Пирогов" се стига с стига с автобус 604/последна спирка/, както и с трамвай 5. 
д-р Атанас Живков Кацаров  

Клиника по спешни вътрешни болести към МБАЛСМ "Пирогов" 
Oстър коронарен синдром във всичките му форми, ритъмни и преводни нарушения и остра сърдечна слабост. Oбслужва всички болни с тежки вътрешни заболявания. 
София бул."Тотлебен" 21 1606 
управител: ст.н.с I ст. д-р Стефан Миланов д.м. 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/51-531  
E-mail: reakardio@pirogov.net  
Сайт: www.pirogov.net/hospitalization/e_internist_section.htm  
Свободен прием без направление от лекар 24 часа в деноношието. До "Пирогов" се стига с стига с автобус 604/последна спирка/, както и с трамвай 5. 

Клиника по токсикология към МБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 
Етапно лечение на лекарствена, алкохолна зависимост и наркомании. Детоксификация и органопротекция от екип специалисти - клиничен токсиколог, психиатър, психолог, кинезитерапевт 
София бул."Тотлебен" 21 1606 
управител: доц. д-р Анета Хубенова д.м. 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/51 53 409  
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg  
Сайт: pirogov.net/hospitalization/toxycology_section.htm  
Свободен прием без направление от лекар. Осигурени са самостоятелни стаи със собствен санитарен възел. До "Пирогов" се стига с стига с автобус 604/последна спирка/, както и с трамвай 5. 

Клинична лаборатория към МБАЛСМ "Пирогов" 
Клинично-цитологични /хематологични/ изследвания, клинично-химични /биохимични/ изследвания, изследвания на урина, ликвор и пунктати. 
София бул."Тотлебен" 21 1606 
Има договор с НЗОК 
E-mail: klinlab@pirogov.net  
Сайт: www.pirogov.net/diagnosticsection/laboratorysection/  
Работи на денонощен трисменен график с целодневни дежурства през почивните и празнични дни. Лабораторията разполага със съвременни апарати, които осигуряват точност и възпроизводимост на лабораторните резултати 
  Разполагаме с:  
биохимичен анализатор Cobas Mira S  глюкоанализатори "Beckman" 
йон-селективни анализатори   хематологичен брояч "Pentra 60" и "Cell Dyn 1700" 

Първа детска хирургична клиника към МБАЛСМ "Пирогов" 
Остър апендицит и неговите усложнения /перитонит/, травматични увреди на коремни органи и съчетани травми, остра чревна непроходимост, някои малигнени новообразувания, ехинококова болест, остри кръвотечения от храносмилателния тракт и др. 
София бул."Тотлебен" 21 1606 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/515-3/552  
E-mail: dethirurg1@pirogov.net  
Сайт: www.pirogov.net/hospitalization/child_surgery_section/  
Безотказен прием за деца от цялата страна на възраст от 0 до 18 години 24 часа в денонощието. До "Пирогов" се стига с стига с автобус 604 /последна спирка/, както и с трамвай 5. 

Първа травматологична клиника към МБАЛСМ "Пирогов" 
Поставяне на изкуствени стави.Ортопедични операции. 
София бул."Тотлебен" 21 1606 
управител: доц. Георги Стоймиров 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/515-3  
Сайт: www.pirogov.net/hospitalization.htm  
Лечение на травми - счупвания, навяхвания, изкълчвания, травми на меки тъкани. Свободен прием без направление от лекар. До "Пирогов" се стига с стига с автобус 604 /последна спирка/, както и с трамвай 5. 
  Нашият екип:  
доц. Георги Бонев Стоймиров  доц. Димитър Тодоров Димитров 
доц. Ивайло Светославов Седлоев  д-р Атанас Костов Андреев 
д-р Валентин Кънчев Кънчев  д-р Иван Димитров Йончев 
д-р Кирил Стоянов Захов  д-р Огнян Славов Марков 
д-р Симеон Вълев Алтънов  д-р Чанко Ангелов Чанков 

Първа хирургична клиника към МБАЛСМ "Пирогов" 
водеща в станата при лечението на гръдната и коремна травма, карцином на стомаха и хранопровода, колоректални заболявания, колоректален карцином, остър панкреатит и карцином на панкреаса, остър и хроничен холецистит, илеус, пептична язва и усложненията й, херниопластика, високо-рискови хирургични интервенции. 
София бул."Тотлебен" 21 1606 
управител: проф. д-р Александър Червеняков д.м.н. 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/515-3  
E-mail: sphirurg1@pirogov.net  
Сайт: www.pirogov.net/  
Има възможност за свободен прием без направление от лекар. До "Пирогов" се стига с стига с автобус 604 /последна спирка/, както и с трамвай 5. 
  Нашият екип:  
д-р Александър Горанов Николов  д-р Александър Петров Червеняков 
д-р Антон Михайлов Георгиев  д-р Бойко Йорданов Ризов 
д-р Георги Стоянов Шопов  д-р Дилян Борисов Делев 
д-р Емил Коцев Михайлов  д-р Милка Пенева Пенева 
д-р Олег Георгиев Чолаков  д-р Пламен Ангелов Петров 
д-р Пламен Иванов Стефанов  д-р Стоян Стойков Сопотенски 
д-р Христо Георгиев Цеков  

Секция по изгаряния и пластична хирургия към МБАЛСМ "Пирогов" 
Инфузионното и оперативно лечение на изгарянията. Лекуват се пострадали с измръзвания и общи охлаждания. Кожни лезии с различна етиология.кожни тумори, лимфедеми на крайници. Естетични корекции по повърхността на тялото - лице, шия, гърди, корем и крайници.  
София бул. "Тотлебен" 21 1606 
управител: ст. н. с. I ст. д-р Огнян Г. Хаджийски дмн 
Няма договор с НЗОК. 
Телефон:  02/952 66 90  
E-mail: poizgar@pirogov.net  
Сайт: www.pirogov.net/hospitalization.htm  
Разполага с отделна шестетажна сграда в болницата в която са разположени клиниките за деца и възрастни. 

Секция по спешна неврохирургия към МБАЛСМ "Пирогов" 
Лечение на най- разнообразна патология във всички раздели на спешната и планова неврохирургия и лицево-челюстна хирургия. Единствената специализирана по въпросите на травмите на главата и лицето и гръбначномозъчна патология. 
София бул."Тотлебен" 21 1606 
управител: ст. н. с. ІІ ст. д- р Стефан Николов Габровски 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/51-531 02/9154329  
E-mail: nevrohir1@pirogov.net  
Сайт: www.pirogov.net/hospitalization/neurosurgery/neurosurgery02.  
Клиниката има договор с НЗОК за всички неврохирургични пътеки.. Свободен прием без направление от лекар. До "Пирогов" се стига с стига с автобус 604/последна спирка/, както и с трамвай 5. 
  Нашият екип:  
доц. Стефан Николов Габровски  д-р Валентина Янкова Петкова 
д-р Валери Иванов Плачков  д-р Венелин Мирославов Герганов 
д-р Весела Георгиева Хинкова  д-р Веска Михайлова Маркова 
д-р Видьо Василев Желев  д-р Владимир Сергеенич Носко 
д-р Галя Симеонова Солакова  д-р Георги Алеков Бебечев 
д-р Георги Александров Юруков  д-р Георги Желев Аврамов 
д-р Георги Йосифов Павлов  д-р Георги Константинов Поптодоров 
д-р Георги Стефанов Косовски  д-р Григор Неофитов Иванов 
д-р Димитър Любенов Чапкънов  д-р Елена Христова Стоянова 
д-р Емил Димитров Кръстев  д-р Жельо Костадинов Димов 
д-р Зарко Иринков Йовчев  д-р Зарко Сотиров Тализнакев 
д-р Зоя Петрова Василева  д-р Иван Бенев Бенев 
д-р Иван Митев Маджаров  д-р Иванка Тошева Петрова 
д-р Йордан Григоров Димитров  д-р Катя Николаева Василева 
д-р Крум Йорданов Димитров  д-р Кръстина Славчова Абазова-Иванова 
д-р Лъчезар Славчов Георгиев  д-р Марина Иванова Рупчанска 
д-р Милена Крумова Димитрова  д-р Недялка Веселинова Цакова 
д-р Нели Петкова Тодорова  д-р Николай Константинов Багеров 
д-р Николай Неделчев Гергелчев  д-р Николай Стефанов Габровски 
д-р Олимпия Асенова Балдаранова  д-р Петър Станишев Петров 
д-р Петя Петрова Пеева-Чалъкова  д-р Пламен Иванов Банчев 
д-р Росица Цветкова Мишева  д-р Румен Илиев Бошев 
д-р Сашо Илиев Атанасов  д-р Светла Коцева Петкова 
д-р Славомир Илиев Кондов  д-р Сотир Атанасов Попатнасов 
д-р Стефан Станев Митов  д-р Хрисан Божанов Митев 
д-р Христо Георгиев Куруджиев  

Спешна оперативна гинекология към МБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 
Спешна помощ при гинекологични заболявания 
София бул."Тотлебен" 21 1606 
управител: н.с. I ст. д-р Евелина Георгиева Желязкова 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/5153496  
E-mail: operginek@pirogov.net  
Сайт: www.pirogov.net/hospitalization/ginecology_surgeryclinic.htm  
Свободен прием без направление от лекар. До "Пирогов" се стига с стига с автобус 604 /последна спирка/, както и с трамвай 5. 
  Нашият екип:  
д-р Евелина Георгиева Желязкова  д-р Константин Шумарев Василев 
д-р Людмил Николов Джунков  д-р Маргарита Жикова Гроздинска 
д-р Стрезислав Върбанов Андреев  д-р Тодор Методиев Кусев 
д-р Цвети Андреев Иванов  д-р Чавдар Иванов Щерянов 

Трета хирургична клиника към МБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 
ЖКБ и остър холецистит, хернии, усложнена язвена болест, тумори на стомаха, тумори на черния дроб, тумори на дебелото черво и ректума, чернодробна цироза, съвременно лечение на перитонита. 
София бул."Тотлебен" 21 1606 
управител: ст.н.с. д-р Шери Таджер, д.м.н. 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/515-3/464  
E-mail: sphirurg3@pirogov.net  
Сайт: www.pirogov.net/hospitalization/iii_surgeryclinic.htm  
Има възможност за свободен прием без направление от лекар. До "Пирогов" се стига с стига с автобус 604/последна спирка/, както и с трамвай 5. 
  Нашият екип:  
доц. Шери Макс Таджер  д-р Венелин Николов Георгиев 
д-р Веселин Маринов Маринов  д-р Иван Михайлов Димитров 
д-р Искра Великова Иванова  д-р Кирил Кирилов Петров 
д-р Красимир Савов Тодоров  д-р Любомир Костадинов Свиленов 
д-р Максим Шери Таджер  д-р Мария Христова Миланова 
д-р Румен Николов Бояджиев  д-р Светослав Стаменов Борисов 
д-р Стоян Василев Пернишки  д-р Стоян Христов Петров 

Четвърта травматологична клиника към МБАЛСМ "Пирогов" 
Поставяне на изкуствени стави.Ортопедични операции. 
София бул."Тотлебен" 21 1606 
управител: доц. Павел Мишев 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/51-531  
Сайт: www.pirogov.net/hospitalization.htm  
Лечение на травми - счупвания, навяхвания, изкълчвания, травми на меки тъкани. Има възможност за свободен прием без направление от лекар. До "Пирогов" се стига с стига с автобус 604 /последна спирка/, както и с трамвай 5. 
  Нашият екип:  
доц. Бойко Георгиев Тошев  доц. Павел Георгиев Мишев 
д-р Благой Христов Захаринов  д-р Боньо Тодоров Бонев 
д-р Димитър Витков Павлов  д-р Добромир Илиев Илковски 
д-р Евгени Любомиров Нешев  д-р Емил Василев Йорданов 
д-р Емил Христов Карамаринов  д-р Илиан Здравков Алексиев 
д-р Николай Иванов Цонев  д-р Петър Георгиев Цветански 

Четвърта хирургична клиника към МБАЛСМ "Пирогов" 
Спешната коремна и гръдна хирургия и планова коремна хирургия. Специалисти от клиниката учавстват в екипи за бъбречна трансплантация и спешна съдова хирургия. Извършват се лапароскопски операции от лекари, специализирали във Франция и Германия. 
София бул."Тотлебен" 21 1606 
управител: н.с. I ст. д-р Валентин Атанасов Стоянов 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/515-3/354  
E-mail: sphirurg4@pirogov.net  
Сайт: www.pirogov.net/hospitalization/iv_surgeryclinic.htm  
Има възможност за свободен прием без направление от лекар. До "Пирогов" се стига с стига с автобус 604/последна спирка/, както и с трамвай 5. 
  Нашият екип:  
проф. Георги Златарски  ас. Асен Хараланов 
ас. Валентин Стоянов  д-р Атанас Първанов 
д-р Виктор Попов  д-р Владислав Христов 
д-р Кирил Христов  д-р Николай Ковачев 
д-р Росен Тушев  д-р Тодор Стефанов