Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Иван Рилски" университетска

Адрес:  София бул."Акад.Иван Гешов" 15 п.код 1431
Управител:  д-р Матей Матеев
Има договор с НЗОК.  
Телефон:  02/58121 02/8510814 факс: 02/595106  
Сайт: www.rilski.com  
 
 

Организационна структура
 
Клиника по гастроентерология 
Остри и хронични гастроентерологични заболявания, включително порфирии и чернодробни проблеми. Единственото място в страната, където може да се направи пълна диагностична оценка на пациент с порфирия. Единственото място в страната, където може да се направи пълна диагностична оценка на пациент с хроничен вирусен хепатит B, C и D. Активно лечение на доброкачествени или злокачествени заболявания на хранопровода, стомаха, червата, жлъчните пътища, papilla Vateri и панкреаса.  
София бул."Акад.Иван Гешов" 15  
управител: проф.Захарий Кръстев 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/5812693  
Сайт: www.rilski.com  
  Нашият екип:  
проф. Захарий Александров Кръстев  д-р Веселин Кирилов Колчаков 
  Разполагаме с:  
ендоскоп терапевтични процедури  ехограф с доплер терапевтични процедури 
ехоендоскопия на горния гастроинтестинален тракт  термодеструкция на чернодробни тумори  

Клиника по инфекциозни, паразитни и тропически болести към УМБАЛ "Свети Иван Рилски" 
инфекциозни, паразитни и тропически болести 
София бул."Акад.Иван Гешов" 15 1431 
управител: доц. Майда Тихолова 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/595-106  
Сайт: www.rilski.com  

Клиника по професионални заболявания към УМБАЛ "Свети Иван Рилски" 
Отделения по професионални белодробни заболявания, токсюикологичен сектор, неврология и професионални увреждания на нервната и мускулно-скелетната система, УНГ болести. Кабинети по : ЕЕГ, ЕМГ, изследване на дишането , очни болести, ортопедичен и алергологичен кабинет.  
София бул."Акад.Иван Гешов" 15 1431 
управител: д-р Елисавета Петрова, дм 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/5812818  
Сайт: www.rilski.com  
ст.ас. Владимир Владимиров Захов  

Клиника по ревматология към УМБАЛ "Свети Иван Рилски" 
ревматология 
София бул."Акад.Иван Гешов" 15 1431 
управител: проф. Йордан Шейтанов 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/585-086  
Сайт: www.rilski.com  

Клиника по терапия на вътрешни болести и клинична фармакология към УМБАЛ "Свети Иван Рилски" 
Хронична бъбречна недостатъчност и медикаменти. Имуномодулиращо лечение на имунните нефропатии. Антибактериално лечение на уроинфекции. Фармакокин етика и фармакодинамика на нови лекарствени средства. Хронична бъбречна недостатъчност и медикаменти. Имуномодулиращо лечение на имунните нефропатии. Антибактериално лечение на уроинфекции. Фармакокин етика и фармакодинамика на нови лекарствени средства. Съвременно лечение на захарния диабет. Антихипертензивно лечение. Кардиологични проблеми при СЛЕ. Гастроентерологични проблеми при ХБН. Диагноза и лечение на диагностично свързани заболявания на гастроинтестиналния тракт, черния дроб и панкреаса. Медикаментозни увреждания при хрониолечение на вътрешни заболявания на гастроинтестиналния тракт и черния дроб. Оптимизиране и коригиране на хрониолечението и настъпилите динамични промени на гастроинтестиналния тракт и черния дроб. 
София бул."Акад.Иван Гешов" 15 1431 
управител: доц. Райна Теодосиева Робева 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/581-2/888  
Сайт: www.rilski.com  

Медико-диагностична лаборатория към УМБАЛ "Свети Иван Рилски" 
медико-диагностична лаборатория 
София бул."Акад.Иван Гешов" 15  
управител: проф.Искра Алтънкова 
Няма договор с НЗОК. 
Телефон:  02/595-105  
Сайт: www.rilski.com  

Образна диагностика и нуклеарна медицина към УМБАЛ "Свети Иван Рилски" 
томография, флуорография, мамография. ДХА – остеодензитометрия. Спент - гама камера. УЗ апаратура с различни трансдуцери и възможност за доплерово изследване.
Уникални изследвания: Уникални изследвания SPECT сцинтиграфия на белите дробове SPECT сцинтиграфия на кости Трифазна сцинтиграфия на кости SPECT сцинтиграфия на бъбреци SPECT сцинтиграфия на черен дроб и слезка. Други изследвания: Перфузионна сцинтиграфия на белия дроб Сцинтиграфия на белодробната вентилация Статична сцинтиграфия на кости Конвенционална сцинтиграфия на щитовидната жлеза Каптация и морфология на щитовидната жлеза Сцинтиграфия на щитовидната жлеза с Mю1 Динамична сцинтиграфия на бъбреци Статична сцинтиграфия на бъбреци Сцинтиграфия на ретикуло - ендотелна система / черен дроб и слезка/ Радионуклидна екскреторна хепатобилиарна сцинтиграфия Чернодробна сцинтиграфия с белязани еритроцити Сцинтиграфско изследване на паращитовидни жлези с MIBI. Сцинтиграфия на стави с 99mТС Пертехнетат Сцинтиграфия на слюнчени жлези с 99mтс пертехнетат Сцинтиграфия на слюнчени жлези с MIBI. Сцинтиграфско изследване на тестиси. Сцинтиграфско изследване на мозъчния кръвоток с DTPA. Изследване на ЦНС - гама камера
 
София бул."Акад.Иван Гешов" 15 1431 
управител: Д-р Йордан Палашев 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/581-2/306  
E-mail: nuc.med.@dir.bg  
Сайт: www.rilski.com  
д-р Йордан Димитров Палашев  

Отделение по хемодиализа към УМБАЛ "Свети Иван Рилски" 
хемодиализа 
София бул."Акад.Иван Гешов" 15  
Няма договор с НЗОК. 
Телефон:  02/595-106  
Сайт: www.rilski.com