Национална специализирана болница по онкология

Адрес:  София ул."Пловдивско поле" 6 п.код
Управител:  доц.Страшимир Каранов
Има договор с НЗОК.  
Телефон:  02/9714898  
E-mail: noch_information@netbg.com  
Сайт: www.sbaloncology.bg  
Безплатен прием с направление за лечение, издадено от регионалния Диспансер за онкологични заболявания по местоживеене или семейния лекар /JP/. Иначе пациентът постъпва за лечение “по избор” и заплаща такси за медицинските услуги, определени с Наредба № 22.  
Намира се в квартал “Дървеница”. Автобуси с №№ 88, 280 и 413 и трамвай с №№ 2, 19. 

Национален онкологичен център 
Структура:
I. Консултативно-диагностичен блок състоящ се от:
- приемно-консултативни кабинети с регистратура
- медико-диагностчни лаборатории
- клиники и отделения без легла
II.Стационарен блок състоящ се от:
- клиника по коремна хирургия
- клиника по гръдна хирургия
- клиника по гинекология
- клиника по химиотерапия
- клиника по дерматология
 
Има договор с НЗОК 
  Нашият екип:  
доц. Красимир Георгиев Нейков  д-р Валентин Иванов Табаков 
д-р Иво Людмилов Гергов