Медицински център "Свети Врач"

Адрес:  Пловдив бул. "Христо Ботев" № 81 п.код 4000
Управител:  д-р Димитър Калайджиев
Има договор с НЗОК.  
Телефон:  032/609859 032/608301 факс: 032/609887  
E-mail: sv_vrach@mail.bg  
Сайт: www.svetivrachi.com  
GSM: 0899/456915
Разположен на ІІІ-ия етаж в Поликлиниката на ВМА-ББАЛ-Пловдив (Военна болница-Пловдив). В сградата са разположени структури за болнична и доболнична помощ, самостоятелна медико-диагностична лаборатория за високо специализирани медицински изследвания (компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, мамограф и ехограф). Всички те предоставят уникалната възможност медицинското обслужване да се извършва в един напълно завършен цикъл - от диагнозата до крайния клиничен резултат. Медицински Център "Свети Врач" АД предлага съвременни висококвалифицирани диагностика и лечение, с помощта на модерна апаратура и отлично подготвен медицински персонал.
АКРЕДИТИРАНО С ОТЛИЧНА ОЦЕНКА СЪС ЗАПОВЕД № РД01-281/08.06.2006 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.
Болните, диагностицирани в МЦ "Свети Врач" имат възможност да постъпят за лечение по клинични пътеки във ВМА - Пловдив /Военна болница/, а неврохирургичните пациенти в Катедра по неврохирургия на МУ - Пловдив. МЦ"Свети Врач" има възможност за съвременна диагностика на всички пациенти по отношение на спортни травми и физически пренатоварвания. Медицински център "Свети Врач" АД работи от 08.00 до 19.00 часа пет дни от седмицата при изготвени конкретни графици . Във времето отделено за лекарите са обособени часове за амбулаторни прегледи, високоспециализирани изследвания, домашни прегледи, дейност по трудово-лекарска експертиза, работа по приоритетни програми.
Лечебното заведение издава медицински удостоверения за брак, работа и други, включително и ЛКК за временна нетрудоспособност.
Високоспециализирани медицински изследвания по договор с РЗОК-Пловдив:
· Доплерова сонография на артерии и вени, код 88.77;
· Електроенцефалография ( ЕЕГ) , код. 89.14;
· Ехокардиография, код 88.72;
· Електромиография ( ЕМГ ) , код 93.08

           
 
Всички превозни средства, които спират на Военна болница. 

Организационна структура
 
Акушеро-гинекологичен кабинет към "Свети Врач" 
Консултативни гинекологични прегледи, цитонамазка, колпоскопия, наблюдение на нормална и патологична бременност - женска консултация, онкопрофилактика, електрокоагулация, ехография на млечна жлеза, поставяне на вътрематочни спирали, обработка на всякакъв тип оперативни рани. Диспансерно наблюдение на пациенти. АГ акушерство и гинекологичя .  
Има договор с НЗОК 
Безплатно по договор с НЗОК и платен прием. 
  Нашият екип:  
д-р Ангел Иванов Ангелов  д-р Мария Стоянова Шишкова 

Ендокринологичен кабинет към "Свети Врач" 
Консултативни прегледи и лечение по договор с НЗОК и платен прием на: болести на обмяната на веществата (диабет, подагра, затлъстяване), заболявания на щитовидна жлеза, панкреас, надбъбречни жлези, хипофиза, профилактика на захарния диабет и неговите усложнения. Хормонални изследвания. Ехография на щитовидна жлеза, диспансерно наблюдение на пациенти.  
Има договор с НЗОК 
Безплатно по договор с НЗОК и платен прием. 
  Нашият екип:  
д-р Любен Георгиев Кавлаков  д-р Христо Георгиев 

Ехографски кабинет към "Свети Врач" 
   Триизмерен цветен доплеров ехограф "TOCUDA"
Ехографии на : щитовидна жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, бъбреци, задстомашна жлеза, далак, пикучен мехур, простатна жлеза, и гинекологично: бременност, заболявания на матка и яйчници.
Д-р Славея Маринова - кардиолог, ехокардиографии
Д-р Вера Аргирова - кардиолог, ехокардиографии
Д-р Е. Опинчева - кардиолог, ехокардиографии
Д-р Екатерина Манджукова - нефролог
Д-р Петър Павлов - уролог
Д-р Мария Шишкова - акушер гинеколог
Д-р Люба Хаджиничева - рентгенолог
 
Има договор с НЗОК 
Безплатно по договор с НЗОК и платен прием. 
  Нашият екип:  
д-р Ангел Иванов Ангелов  д-р Христо Георгиев 

Кардиологичен кабинет към "Свети Врач" 
Консултативни прегледи и лечение по договор с НЗОК и платен прием на : оценка и коригиране на кардиоваскуларния риск с цел ранна и системна профилактика на сърдечно-съдовите заболявания и техните усложнения - миокарден инфаркт и мозъчен инсулт, измерване абсолютното тегло и съотношението между мастна тъкан, вода и мускулна маса в организма, диспансерно наблюдение на пациенти със сърдечно-съдови заболявания.
   ЕКГ (Ехокардиографии) по договор с НЗОК и платен прием - изследване на сърдечните, кухини, сърдечната функция, клапния апарат и перикард. Кинетика и размер на сърдечните стени и септум. Помпени функции на сърцето. Възможност за отлично изображение и прецизна диагностика. Ехокардиограф "SCHILLER" Швейцария.


   Спирометър "SCHILLER-SP-1" Швейцария. Функционално изследване на дишането при хронични белодробни заболявания; подготовка за коронарография.
 
Има договор с НЗОК 
Безплатно по договор с НЗОК и платен прием. 
  Нашият екип:  
д-р Васил Иванов Мирчев  д-р Вера Аргирова Терзийска 
д-р Елена Любомировна Опинчева  д-р Славея Толева Маринова 
  Разполагаме с:  
ехокардиограф ЕКГ "Schiller" Швейцария модел 2003 г.  ехокардиограф ЕКГ Cardiovit AT-1002 , 6/12 канален 

Клинична лаборатория към "Свети Врач" 
Изследване на кръвна картина, диференциална кръвна картина, кръвосъсирване и фибролиза, изследване на урина, биохимични изследвания при бъбречни, чернодробни, жлъчни, кръвни болести и други.  
Има договор с НЗОК 
Безплатно по договор с НЗОК и платен прием. 

Неврологичен кабинет към "Свети Врач" 
Електромиография - изследване на евокирани слухови и зрителни потенциали, по договор с НЗОК и платен прием.
Транскраниална магнитна стимулация на мозъка при пост инсултни хемипарези, епилепсия, натрапливи състояния, депресия и тревожност.
   От няколко месеца МЦ"Свети Врач" АД разполага с апарата MagPro (Дания, 2005год.), с който се извършва репетитивна транскраниална магнитна стимулация (ТМС) на мозъка с терапевтична цел, при някои психиатрични и неврологични заболявания.Това се налага специално при случаи, трудно повлияващи се от медикаменти.
Названието магнитна стимулация не бива да подвежда. Нервните структури се дразнят не от създаденото магнитно поле, а от вторично индуцирания от полето електрически ток в самата мозъчна тъкан така, че предизвиква провеждащо се възбуждение и се променя възбудимостта на кората на мозъка. Това е нещо съвсем различно от лечението използвано във физиотерапевтичните отделения с магнитни полета. Диагностичното използване на ТМС за получаване на МЕП почива на същия принцип и се прилага от години у нас. ТМС може да бъде използвана при епилепсия , депресия, тревожност с депресия, обсесивно-компулсивно разстройство, за пропътване на двигателността след мозъчен инсулт и др. Повече подробности могат да се намерят в книгата издадена от проф.Байкушев и колектив през 2004 год. - "Терапевтично приложение на транскраниалната и периферна магнитна стимулация".
Доплерова сонография - изследване на кръвоносните съдове на мозък, долни и горни крайници
   ЕЕГ (Електроенцефалография)
Консултативни прегледи и лечение по договор с НЗОК и платен прием на: главоболие, световъртеж, тремор, болки в гърба и крайниците (дископатии, ишиалгии, радикулопатии и др.), мозъчно-съдови заболявания, състояния след инсулт и профилактика, паркинсонизъм, множествена склероза, ранна диагностика и лечение на епилепсия, прилошавания с неясна причина, безсъние, диспансерно наблюдение на неврологично болни. Възможности за комплексна неврологична и неврохирургична диагностика.
 
Има договор с НЗОК 
Безплатно по договор с НЗОК и платен прием. 
  Нашият екип:  
проф. Стоян Василев Байкушев дмн  д-р Боян Димитров 
д-р Георги Николов Кръстев  д-р Надя Тодорова Делчева 
д-р Таня Георгиева  
  Разполагаме с:  
доплерова сонография кръвоносните съдове на мозък, долни и горни крайници  електроенцефалограф ЕЕГ 
електромиограф евокирани слухови и зрителни потенциали. Модел 2004 г.  

Ортопедичен кабинет към :Свети Врач" 
Заболявания на опорно-двигателния апарат, дсплазия и луксация на тазобедрени стави, гръбначни изкривявания. Ехографско изследване на стави и връзки. Диспансерно наблюдение на пациенти. Ортопедия.
 
Пловдив  
Има договор с НЗОК 
Безплатно по договор с НЗОК и платен прием. 
  Нашият екип:  
д-р Веселин Личев  д-р Димитър Кукуларов 

Оториноларингологичен кабинет към "Свети Врач" 
Аудиометрия (изследване на слуха) и слухопротезиране. Носни, ушни и гърлени болести. Синуити, алергични заболявания на горни дихателни пътища. УНГ .  
Има договор с НЗОК 
Безплатно по договор с НЗОК и платен прием. 
  Нашият екип:  
д-р Петър Петров  д-р Яни Петков Ковачев 
  Разполагаме с:  
аудиометър AUDIOMETER AS208 (Дания-2005г.)  

Офталмологичен кабинет към "Свети Врач" 
        Консултативни изследвания и лечение на зрителна острота, рефракция с предписване на очила, измерване на вътреочното налягане, изследване на очни дъна, зрително поле - периметрия, цветно зрение, очедвигателни разстройства, кривогледство, двойни образи, контактна корекция, очни манипулации, амбулаторни очни операции. Диспансерно наблюдение на пациенти. Офталмология / очни заболявания /.  
Има договор с НЗОК 
Безплатно по договор с НЗОК и платен прием. 
  Нашият екип:  
д-р Десислава Колева-Георгиева  д-р Димитър Калайджиев 
д-р Милена Запрянова  д-р Минка Найденова Куцева 
д-р Соня Павлова  
  Разполагаме с:  
автокераторефрактометър късогледство, далекогледство, астигматизъм  аномалоскоп далтонизъм /нарушение на цветното зрение/ 
биомикроскоп преден и заден очен сегмент  компютърен периметър изследване зрителното поле на окото 
проектор зрителна острота, двойно зрение  

Психиатричен кабинет към "Свети Врач" 
Състояния на тревожност и паника , депресии, тревожни разстройства, психози, алкохолизъм. Терапевтични сесии при емоционални и поведенчески разстройства в детството , проблеми с общуването. Фамилно консултиране. Диспансерно наблюдение на пациенти.
 
Има договор с НЗОК 
Безплатно по договор с НЗОК и платен прием. 
  Нашият екип:  
д-р Красимира Георгиева Цанкова  д-р Людмила Гозманова 
д-р Цвета Павлова-Юрукова  

Ревматологичен кабинет към "Свети Врач" 
 
Няма договор с НЗОК. 
д-р Мариела Генева-Попова  

Рентгенова диагностика към "Свети Врач" 
Рентгенова диагностика на: бял дроб и сърце, кости и стави, черепи и синуси, гръбначен стълб, венозна урография иригография и други рентгенологични изследвания .  
Има договор с НЗОК 
Безплатно по договор с НЗОК и платен прием. 
д-р Люба Ангелова Хаджиничева-Лукова  

Урологичен кабинет към "Сети Врач" 
Консултативни прегледи и медикаментозно лечение, цистоскопии, катетеризации, различни урологични манипулации, венозна урография, електрокоагулация. Диспансерно наблюдение на пациенти. Ехография: бъбреци, пикочен мехур, простата, мъжки полови органи.
 
Има договор с НЗОК 
Безплатно по договор с НЗОК и платен прием. 
д-р Петър Димитров Павлов  

Физиотерапия и рехабилитация към "Свети Врач" 
Физиотерапевтични процедури: масаж, лечебна физкултура, електро- и светлолечение, парафинолечение, рефлексотерапия и други.
 
Има договор с НЗОК 
Безплатно по договор с НЗОК и платен прием. 
  Нашият екип:  
д-р Велина Иванова Янева-Митрева  д-р Ирина Ангелова 

Хирургичен кабинет към "Свети Врач" 
Кабинетът извършва консултативни прегледи преди хирургични интервенции, обезболяване, хирургични и други манипулации. амбулаторна хирургия, превръзки, биопсии.  
Има договор с НЗОК 
Безплатно по договор с НЗОК и платен прием. 
  Нашият екип:  
д-р Николай Белев  д-р Петър Русев 
д-р Хайм Йерохам Пардо