Специализираната болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев” - университетска

Адрес:  София Горна Баня бул."Никола Петков" № 56 п.код 1614
Управител:  д-р Евгений Медникаров д.м.
Има договор с НЗОК.  
Телефон:  02/9554310 02/5684274 факс: 02/9555312  
E-mail: contacts@usbalorthobg.com  
Сайт: www.usbalorthobg.com  
Безплатен прием за пациенти от цялата страна по клинични пътеки:
1. Оперативно лечение на вродени заболявания на тазобедрената става
2. Счупвания на бедрената кост
3. Колянна артроскопия
4. Оперативно лечение на заболявания на гръбначния стълб
 
 

Клиники: 
Клиника по обща ортопедия и ендопротезиране
Клиника по гръбначна хирургия
Клиника по онкоортопедия и костна патология
Клиника по детска ортопедия
Клиника горен крайник и хирургия на ръката
Клиника следоперативна рехабилитация
Отделение по анестезиология и реанимация
 
Има договор с НЗОК 
  Нашият екип:  
проф. Борислав Владимиров д.м.н.  доц. Николай Митков Милев д.м. 
доц. Тодор Петров Соколов к.м.н.  гл.ас. Снежина Върбанова Славчева 
гл.ас. Стефан Великов Стефанов  д-р Венелин Александров Алексиев 
д-р Райчо Иванов Кехайов