Лекари-специалисти

Обратно към списък лекари

проф. Григор Ангелов Горчев д.м.н. 
проф. Григор Горчев Акушер-гинеколог /АГ/, онколог. Управител на Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинеколигия (СБАЛАГ) “Света Марина”, гр. Плевен. Ректор на Медицински университет - гр. Плевен. Извършва първата в България лапароскопски асистирана разширена вагинална хистеректомия (безкръвна операция) на жена с рак на маточната шийка, 2004 год. , с което България се нарежда сред водещите страни, използващи съвременните методи на оперативно лечение на този вид заболявания.

Курсове и специализации:
- Специализация по тазова хирургия в Център за борба с рака “Пол Строс”, Страсбург, Франция - 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1999, 2000 год.
- Институт “Гюстав Руси”, Вилжуив, Париж, Франция - 1986, 1998, 2002 год.
- Онкологична болница “Геме Ли”, Рим, Италия, 1998 год.
- Курсове “Хирургична техника”, “Гюстав Руси”, Вилжуив, Париж, Франция -2000, 2001 год.
- Лапароскопска гинекологична хирурги към Университетска болница Кушен, Париж-2004 г.

Области на професионален интерес:
- Лимфогенно метастазиране при гинекологични онкологични заболявания;
- Лапароскопска гинекологична хирургия;
- Съвременно хирургично лечение на злокачествените забоявания на женската полова система;
- Рак на тялото на матката.
 
Адрес: Плевен ул. "Цар Симеон" № 23 5800 
Телефон: 064/805666 064/806828 
E-mail: info@svmarina.com  
Сайт: www.gortchev.info  
Има договор с НЗОК.
Месторабота:
   СБАЛАГ "Света Марина"